MenüMobil - Hauptsitz in Österreich

Food Service Systems GmbH

Dr. Gustav-Markt-Weg 18
A-6401 Inzing / Tirol
Tel: +43 5238 88661
Fax: +43 5238 88778
email: office@menu-mobil.com
Internet: www.menu-mobil.com

Paul Böck - Menü Mobil

ppa. Paul Böck
Prokurist, Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Telefon A: +43 5238 88661

pb@menu-mobil.com